Wanneer u in uw maag zit met bepaald gedrag van uw hond dat u er met geen mogelijkheid uitkrijgt, dan kunt u dit middels een training bij mij verhelpen. Deze trainingen worden ook wel gedragstherapie genoemd. Iets waarvoor ik opgeleid en gecertificeerd ben.

 

Ik behandel alle soorten problemen waarbij ik iedere hond vanuit hun natuur benader. Één training van 2 á 3 uur is voldoende om uw hond te rehabiliteren, oftewel, te herstellen. Tijdens de therapie kan ik het probleem voor u rechtzetten en krijgt u de tools en de kennis van mij aangereikt om hier verder mee aan te slag te gaan zodat het probleemgedrag zich niet opnieuw of op een andere manier kan ontwikkelen. Na de training vindt er nazorg plaats door regelmatig contact met elkaar te hebben over de voortgang. 

 

Geen hond is hetzelfde, iedere hond heeft daarom een andere aanpak nodig. Bij deze aanpak hanteer ik een basistechniek om het verstoorde gedrag te herstellen. Dit komt het erop neer dat ik kijk naar hoe honden het ongewenste gedrag binnen een roedel corrigeren of juist hoe de roedel helpt om hun angsten te overwinnen. Dit doe ik omdat honden deze taal wél begrijpen. In tegenstelling tot de vaak aangeleerde technieken die het gedrag vaak alleen maar erger maken. Wanneer het nodig is werk ik met een correctieband, slecht gedrag wordt door een roedelleider met de bek gecorrigeerd, omdat wij mensen dit niet kunnen en ook niet op afstand kunnen corrigeren wordt deze methode toegepast om de hond uit zijn negatieve focus te halen. Dit gebeurd met een statische trilling die u zelf ook kunt voelen door de band in uw hand te nemen. Het doet geen pijn maar het is een naar gevoel, dit is precies wat nodig is om het gewenste resultaat in een bepaalde situatie te bereiken. Zelf aan de slag gaan met een correctieband zonder dat u weet wat u doet kan heel schadelijk zijn voor de hond. Sommigen honden zijn al getraumatiseerd of er wordt niet op het juiste moment gecorrigeerd waardoor de situatie niet verbeterd en soms zelfs verslechterd. Ga hier dus niet zelfstandig mee aan het werk. 

 

Soms is het zo dat uzelf te dicht op de situatie zit waardoor u niet (meer) duidelijk kunt zien wat er nu precies gebeurd. Ook hier ga ik u bij helpen om u inzicht te geven in het gedrag en de signalen van uw hond. De training is daarom niet alleen voor de hond maar ook voor u. Vaak heeft een hond maar een paar aanwijzingen nodig om te begrijpen wat er wel of niet van hem verwacht wordt. Daarna is het aan u om het vervolg zoveel mogelijk in goede banen te leiden. De trainingen zijn niet bedoeld om uw hond iets aan te leren maar om uw hond iets af te leren. Door ongewenst gedrag af te leren moet de hond zelf nadenken welk gedrag hij hiervoor in de plaats moet gaan zetten. En dan komt het; hierin gaat uw hond naar u kijken in plaats van dat hij op eigen houtje besluiten neemt die in sommige gevallen schadelijk voor zichzelf of de omgeving kunnen zijn. En daarmee wordt de natuur weer hersteld, daar waar honden opkijken naar hun roedelleider voordat ze beslissingen nemen, de roedelleider bepaald, u heeft de touwtjes weer in handen. Dit zal niet alleen de hond herstellen maar ook de band versterken tussen u en uw hond, in dit geval tussen u en uw geliefde maatje die u met heel uw hart het beste leven gunt.

 

Wilt u zich aanmelden voor een training of loopt u tegen problemen aan waarvan u niet weet of ze ooit nog weg zullen gaan? Dan kunt u contact met mij opnemen via onze contactpagina. Tijdens ons gesprek kan ik u uitleggen wat ik hierin voor u kan betekenen. De betaling van de training en eventuele reiskosten dient altijd vooraf te geschieden. Een correctieband kunt u eventueel bij mij aanschaffen, na de training kunt u de band direct in ontvangst nemen. Hieronder staat een prachtige documentaire die u meer inzicht geeft over het functioneren en de regels in een roedel. Het is niet alleen een leerzame documentaire maar ook leuk en ontroerend.